Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących

ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków, tel.: 12 653 26 84 wew. 25, 12 653 20 91

 

 
 
W Czwartek, 25 września, jak co roku zebraliśmy się
w naszym wspólnym gronie na Grochowej 19,
by świętować Międzynarodowy Dzień Głuchych.
Zobaczcie jak było fajnie :-) 
 
 

 

2 września uczniowie rozpoczynający naukę w szkołach naszego Ośrodka wzięli udział w zabawie,
której celem było zapoznanie się z nowym miejscem nauki.
 
 
 
Więcej informacji w zakładce "Aktualności"

 Wyprawka szkolna na rok 2014/2015
 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2014 r., poz. 1024) informujemy, że z pomocy mogą skorzystać (między innymi) uczniowie posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), lub pełnoletniego ucznia.
Więcej informacji w zakładce "Aktualności"

 
 

WARTO ZOSTAĆ NASZYM UCZNIEM - SPRAWDŹ SAM !!!