TEDS PROJECT 2013 - 2015

 

 


 

      The aim of the project was to create TEDS Manual consisting of few parts: adaptation of the CEFRL A1 level to the specific needs of deaf and hearing impaired learners of English and two practical toolboxes for teaching and assessing English with D/HI students.

 

Those are free documents which can be used by mainstream or specialized English teachers. General Introduction gives explains what deafness is, what are the hearing loss consequences and gives some general and specific recommendations for English teachers working with D/HI learners. TEDS Teaching Toolbox presents recommendations and teaching techniques most effective and appropriate to this type of learners, including sample exercises. TEDS Assesment Toolbox presents recommendations and assessing techniques used while testing, followed by examples. Hearing Impaired CEFRL adaptation presents some useful comments written by specialized teachers who have experience in teaching D/HI students.

 

Project includes 3 facilities providing services for deaf and hearing impaired students from 3 European countries: Slovakia – Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vliama Gaňu, France – Centre Charlotte Blouin Mutualité Française Anjou Mayenne, Poland – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka. It lasted from 2013 to 2015, during this period of time 4 meetings took place. TEDS project was contucted under the Erasmus+ (Comenius) Programme – Multilateral School Partnership auspices.

 

 

Content

TEDS Manual TEDS_manual.pdf
1. General introduction 01_TEDS_general_introduction_111.pdf
2. HI CEFRL 02_HI_CEFRL_111.pdf
3. Teaching Toolbox 03_Teaching_Toolbox111.pdf
4. Attachments to Teaching Toolbox 04_Teaching_methods_attachment_hotovo111.pdf

5. Assessment Toolbox

05_Assessment_toolbox_-_111.pdf
6. Attachments to Assessment Toolbox 06_Assessment_priklady111.pdf

 

 

 

 

 

Z życia projektu :-)

 

 

August 2015 – seminarium informacyjne na temat projektu TEDS

 

Na koniec trwania projektu, ale tuz przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 31.08. postanowiliśmy zorganizować jeszcze seminarium informacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczania języków obcych czniów z dysfunkcją słuchu, w szczególności nauczycieli języka angielskiego. Uczestnicy seminarium otrzymali w wersji elektronicznej anglojęzyczne materiały prezentujące rezultaty projektu TEDS.

 

 

 

June 2015  – czwarte spotkanie – Kremnica

 

Na ostatnie już spotkanie grupy roboczej 16-18.06.2015 znów wybraliśmy się do Kremnicy, by domknąć wszystkie kwestie oraz zdecydować jaka będzie finalna forma wypracowanych rezultatów.

 

 

 

 

April 2014 – konferencja TEDS dla nauczycieli szkół specjalnych

 

W kwietniu 2014 przy okazji odbywającego się w naszym Ośrodku XII Ogólnopolskiego Konkursu Znajomości języka Angielskiego dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących zorganizowaliśmy dla przybyłych z całej Polski nauczycieli krótka konferencję na temat założeń projektu i częściowo już wypracowanych rezultatów projektu TEDS.

 

 

 

 

October 2014 – trzecie spotkanie – Angers

 

Kolejne spotkanie odbyło się 14-16.10.2014 we Francji w Centre Charlotte Blouin Mutualité Française Anjou Mayenne  w Angers. Tam pracowaliśmy nad TEDS Assesment Toolbox.

 

 

 

 

June 2014 – drugie spotkanie – Kremnica

 

W dn. 3-5.06.2014 pracowaliśmy w Kremnicy. Tam gościła nas Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vliama Gaňu i omawiany był temat: teaching methods oraz TEDS Teaching Toolbox.

 

 

 

December 2013 – pierwsze spotkanie – Kraków

 

Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się w Krakowie w dn. 3-5 grudnia 2013. Poruszaliśmy wtedy m.in. następujące tematy:

Introductory session. Presentations of our institutes.

Introducing ourselves – teaching-wise (our teaching experience in relation to Hearing Impaired and Deaf students)

Our students – whom do we actually teach?

Characteristics of our students. Placement tests, starting levels, FLT (foreign language  teaching) aims in  our countries. Placement tests and textbooks we use, exam sample papers (e.g. A-level exams)

CEFRL – what it is and how do we use it in FLT. Description of A1 level.

The requirements of Foreign Language Acquisition (FLA). (Acquiring a foreign sign language)   

 The consequences of deafness and hearing impairment on English learning and teaching – creating the list of consequences.

Ways of supporting English language learning and teaching in relation to D&HI students – creating the list.

Recommendations for teaching  English to both HI and D students at A1 level – making the list of recommendations.

Summary of the whole meeting 

 

 

 

November 2012 – jak to się zaczęło?

 

Decyzję o przystąpieniu do projektu podjęliśmy podczas semestralnego spotkania członków sieci HIPEN, które odbywało się w naszym Ośrodku w Krakowie w dn. 12-16 listopada 2012.  Pierwotnie w lutym 2013 wniosek został złożony przez pięć instytucji edukacyjnych pracujących na rzecz niesłyszących, jednak w kolejnym etapie okazało się, że dwie instytucje z różnych powodów zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie. Słowacja pozostała koordynatorem.

 

 

 

Programme: LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Sub-programme: COMENIUS
Action type: PARTNERSHIPS
Action: Multilateral school partnerships 
Project title: Teaching English Deaf Students

Project acronym: TEDS