Spotkanie informacyjne z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dnia 4 listopada 2020 r. tegoroczni maturzyści oraz kilka uczennic Szkoły Policealnej uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy TEAMS. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość poznania warunków rekrutacji na studia oraz kierunków kształcenia na najstarszym polskim uniwersytecie . Dowiedzieli się także o formach wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami oraz możliwych adaptacjach zajęć.