Drukuj

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych  obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

dla uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i klasy pierwszej technikum

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

J. Polski

Chmiel M., Cisowska A. i in.

Ponad słowami 1 I cz.1.

Nowa Era

dla liceum cz.1 i 2

J. Angielski

     

Nauczyciele przedmiotu wybiorą podręczniki po teście poziomu języka

Chemia

Januk R.,  Chmurska M. i in.

“Chemia cz. 1" zakres podstawowy

WSiP

 

Biologia

Hermin A., Holeczek J.,

„Biologia na czasie 1” zakres podstawowy

Nowa Era

Podręcznik + karta pracy ucznia do podręcznika „Biologia na czasie1”

Matematyka

     

Skrypt dla uczniów opracowany przez nauczycieli przedmiotu

Fizyka

Braun M., Śliwa W.

„Odkryć fizykę 1” zakres podstawowy

Nowa Era

 

Geografia

Zaniewicz Zbigniew

„Geografia”

Operon

dla uczniów technikum

Historia

Pawlak M., Szweda A.

"Poznać przeszłość 1"- zakres podstawowy

Nowa Era

 

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Słoma J.

"Żyję i działam bezpiecznie"

Nowa Era

 

Wiedza o Społeczeństwie

Janicki A. i in.

W centrum uwagi 1 - zakres rozszerzony

Nowa Era

Tylko dla LO + maturalne karty pracy do tego podr.

 

 

 

 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących   obowiązujące w klasie drugiej technikum

 (po szkole podstawowej)

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

J. Polski

 

"Ponad słowami" 1 cz.2

Nowa Era

Technikum po gimnazjum również 2 cz.1

J. Angielski

     

Nauczyciele przedmiotu wyznaczą podręczniki po wynikach testu poziomu języka

Chemia

Janiuk R,, Chmurska M. i in.

"Chemia cz.2"

Zakres podstawowy

WSiP

 

Biologia

Hermin A. i in.

„Biologia na czasie 2” zakres podstawowy+   karta pracy

Nowa Era

Podręcznik + karty pracy ucznia

Dla klas pogimnazjalnych z rozszerzoną biologią- zakres rozszerzony tego podręcznika

Matematyka

     

Skrypt dla uczniów opracowany przez nauczycieli przedmiotu

Fizyka

Braun M., Śliwa W.

„Odkryć fizykę” zakres podstawowy

Nowa Era

 

Historia

Kucharski A. ,Niewęgłowska

"Poznać przeszłość 2 - zakres podstawowy

Nowa Era

I

Podstawy Przedsiębiorczości

Makieła Z., Rachwał T.

„Krok w przedsiębiorczość” zakres podstawowy

Nowa Era

Podręcznik realizowany w  2 i 3 technikum

 


 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących obowiązujące w szkole branżowej I stopnia

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

J. Polski

Klimkieiwcz A., Ginter J.

"To się czyta"

Nowa Era

podręcznik nieobowiązkowy

J. Angielski

     

Nauczyciele przedmiotu podadzą podręczniki po teście poziomu języka

Fizyka

Kornaś G.

„Fizyka 1”,2

Operon

1 dla klasy pierwszej

2 dla klasy drugiej

Historia

Zając S.

"Dziś historia "1   i 2

SOP Oświatowiec

1 do klasy pierwszej

2 do klasy drugiej

Biologia

Helmin A. i inni

"Biologia na czasie" 1 i 2 zakres podstawowy + karta pracy

Nowa Era

Karty pracy do podręcznika, 1 dla klasy pierwszej, 2 dla klasy drugiej

Chemia

Sikorski A.

Chemia cz. 1

Operon

Obowiązuje w klasie

1 i 2

Podstawy przedsiębiorczości

Korba J, Smutek Z.

Podstawy przedsiębior.

Operon

podręcznik do klasy 1 nieobowiązkowy

Wiedza o społeczeństwie

Janicki A.

W centrum uwagi- zakres podstawowy

Nowa Era

Podręcznik dla klasy 3 nieobowiązkowy

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych w zawodzie kucharz obowiązujące w szkole branżowej i technikum w roku szkolnym 2020/2021

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

Technologia gastronomiczna

Konarzewska M.

"Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem; Przygotowanie i podawanie dań cz.1

WSIP

1 ,2 klasa szkoła branżowa i technikum

 cz. 2 tego podręcznika w 2 i 3 klasie

Technologia i wyposażenie zakładów gastronomicznych

Zienkiewicz M.

"Sporządzanie potraw i napojów cz. 1, cz. 2"

WSIP

1,2,3 klasa szkoły branżowej i technikum

Pracownia gastronomiczna

Kmiołek-Gizara A.

"Pracownia gastronomiczna" Praktyczna nauka zawodu

WSIP,

1, 2, 3 klasa szkoły branżowej i technikum

Pracownia obsługi

klientów

Dominik P.

Pracownia obsługi

klientów

WSiP

3, 4 klasa technikum

Pracownia organizacji

żywienia

Duda J., Krzywda S.

Pracownia organizacji

żywienia

WSiP

3, 4 klasa technikum

Organizacja produkcji gastronomicznej

Kmiołek A.

Organizacja produkcji gastronomicznej

WSiP

3, 4 klasa technikum

Usługi gastronomiczne

Kmiołek A.

Usługi gastronomiczne

WSiP

3, 4 klasa technikum

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych w zawodzie cukiernik obowiązujące w szkole branżowej I stopnia

 w roku szkolnym 2020/2020

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

Technika w produkcji cukierniczej

Kocierz K.

"Wyroby cukiernicze. Tom I. Technika w produkcji cukierniczej"

WSIP,

1 i 2 klasa

Technologia w produkcji cukierniczej

Kaźmierczak M.

"Wyroby cukiernicze.Tom II. Technologie produkcji cukierniczej. cz. 1, cz. 2"

WSIP,

1 i 2 klasa - cz. 1 podręcznika

2 i 3 klasa - cz. 2

Pracownia produkcji cukierniczej

Kaźmierczak M.

"Pracownia produkcjii cukierniczej. Praktyczna nauka zawodu"

WSIP

1,2,3, klasa - ćwiczenia praktyczne

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych w zawodzie informatyk obowiązujące technikum w roku szkolnym 2020/2021

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

Systemy informatyczne

Marciniuk T.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych .cz.1.

WSiP

Dla I i II klasy

Systemy informatyczne

Osetek S,

 Pytel K.

Administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych . cz. 2

WSiP

Dla II, III i IV klasy

Witryny komputerowe

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot (część 1 i 2)

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych - -

WSIP

 

 

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych w zawodzie mechatronik obowiązujące w szkole branżowej i technikum w roku szkolnym 2020/2021

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

Urządzenia systemów mechatronicznych

Dziurski R , Sierny St,.    Tokarz M.

„Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych” cz. 1"

WSIP

1i 2 klasa szkoły branżowej

 i 3 klasa technikum - podręcznik dla wszystkich przedmiotów realizowanych w toku nauki

Urządzenia systemów mechatronicznych

Goździszak P., Mikołajczak A.

„Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych” cz. 2"

WSIP

1 i 2 klasa szkoły branżowej i 3 klasa technikum - podręcznik dla wszystkich przedmiotów realizowanych w toku nauki

Programowanie systemów mechatronicznych

Goździszak P., Mikołajczak A.

„Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych"

Cz, 1, cz.2

WSIP,

, 3 klasa technikum- część 1           

4 klasa technikum. część 2

 

Na lekcjach języka polskiego, matematyki, historii i języka angielskiego uczniowie korzystają również ze skryptów, które zostały opracowane przez nauczycieli naszej szkoły

W ramach programu „Szkolna wyprawka”, część podręczników będzie refundowana. Uczniowie mogą już podczas wakacji kupować podręczniki dla przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Podręczniki szkolne prosimy kupować na imienną fakturę VAT. Na imiennej fakturze musi być podany autor, tytuł i cena podręcznika.


 

Podręczniki zawodowe dla szkół policealnych w roku szkolnym 2020/21

dla kierunku technik usług kosmetycznych

 

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

Grono M., Mrozowska M.

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce, wstęp do kosmetyki

Nowa Era

 

Drygas B., Mrozowska M., Szpindor R.

Kosmetyka pielęgnacyjno-upiększająca, twarz, szyja, dekolt

Nowa Era

 

 

dla kierunku technik administracji

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

Wojtczak M.

Podstawy finansów publicznych. Ćwiczenia

Ekonomik

Klasa 1

Musiałkiewicz J.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ćwiczenia.

Ekonomik

Klasa 1

Bień W., Odrzywałek S.

Pracownia techniki biurowej, Praktyczna nauka zawodu

WSiP

Klasa 1

Żukowska A.

Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, A.68/AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Ekonomik

Klasa 2

Sokołowska B.

Technik administracji. Testy przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji,

eMPi 2

Klasa 2

Boratyński J.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik administracji. Kwalifikacja A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

WSiP

Klasa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych  obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

 

w klasach pierwszych Technikum Zawodowego (po gimnazjum)

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

J. Polski

      Nauczyciele przedmiotów podadzą podręczniki 

J. Angielski

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów podadzą podręczniki po teście poziomu języka

Chemia

Hassa R., Mrzigot A., Mrzigot J.

“To jest chemia” zakres podstawowy

Nowa Era

 

Biologia

Bonar E., Krzeszowiec-Jeleń, Czachrowski

„Biologia na czasie” zakres podstawowy

Nowa Era

Podręcznik + karty pracy do podręcznika „Nowa Era”

Matematyka

 

 

 

Skrypt dla uczniów niesłyszących dla kl. I

Fizyka

Braun M., Śliwa W.

„Odkryć fizykę” zakres podstawowy

Nowa Era

 

Geografia

Maria Zawadzka

„Ciekawi Świata”

Operon

dla uczniów technikum

Historia

 

 

 

Skrypt dla uczniów niesłyszących dla kl. I

Podstawy Przedsiębiorczości

Makieła Z., Rachwał T.

„Krok w przedsiębiorczość” zakres podstawowy

Nowa Era

 tylko dla uczniów po gimnazjum

 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 (obowiązuje uczniów technikum po szkole podstawowej)

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

J. Polski

 Jagiełło U., Janicka-Szyszko R., Steblecka-Jankowska  J. polski cz. I  Operon dla technikum

J. Angielski

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów podadzą podręczniki po teście poziomu języka

Chemia

Kaznowski K., Pazdro K.,

“Chemia dla techników" zakres podstawowy

Pazdro

 

Biologia

Hermin A., Holeczek J.,

„Biologia na czasie”zakres podstawowy

Nowa Era

Podręcznik + karty pracy do podręcznika „Nowa Era”

Fizyka

Braun M., Śliwa W.

„Odkryć fizykę 1” zakres podstawowy

Nowa Era

 

Geografia

Zaniewicz Zbigniew

„Geografia”

Operon

dla uczniów technikum

Historia

 Pawlak M., Szweda A.

"Poznać przeszłość 1" Nowa Era

Zakres podstawowy

Edukacja dla Bezpieczeństwa Słoma J. "Żyję i działam bezpiecznie" Nowa Era  

 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących obowiązujące w szkole branżowej dla klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

J. Polski

 Klimkieiwcz A., Ginter J. "To się czyta"  Nowa Era  

J. Angielski

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów podadzą podręczniki po teście poziomu języka

Fizyka

Kornaś G.

„Fizyka 1”

Operon

 

Historia

Zając S.

"Dziś historia 1" SOP Oświatowiec

 

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych w zawodzie kucharz obowiązujące w szkole branżowej i technikum w roku szkolnym 2019/2020

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

Technologia gastronomiczna

Konarzewska M. "Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. 1"  WSIP, kwalifikacja HGT.02  1 klasa szkoła branżowa i technikum
Technologia i wyposażenie zakładów gastronomicznych

Zienkiewicz M.

 "Sporządzanie potraw i napojów cz. 1, cz. 2"

 WSIP, kwalifikacja HGT.02/TG.07

1 i 2 klasa szkoły branżowej

Pracownia gastronomiczna  Kmiołek-Gizara A. "Pracownia gastronomiczna" Praktyczna nauka zawodu   WSIP,

 1, 2, 3 klasa szkoły branżowej

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych w zawodzie cukiernik obowiązujące w szkole branżowej  w roku szkolnym 2019/2020

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Uwagi

Technika w produkcji cukierniczej

Kocierz K. "Wyroby cukiernicze. Tom I. Technika w produkcji cukierniczej"  WSIP,  1 i 2 klasa
Technologia w produkcji cukierniczej

Kaźmierczak M.

 "Wyroby cukiernicze.Tom II. Technologie produkcji cukierniczej. cz. 1, cz. 2"

 WSIP,

1 i 2 klasa - cz. 1 podręcznika

2 i 3 klasa - cz. 2

Pracownia produkcji cukierniczej Kaźmierczak M. "Pracownia produkcji cukierniczej. Praktyczna nauka zawodu" WSIP 1,2,3, klasa - ćwiczenia praktyczne

Na lekcjach języka polskiego, matematyki, historii i języka angielskiego uczniowie korzystają również ze skryptów, które zostały opracowane przez nauczycieli naszej szkoły

W ramach rządowego programu „Szkolna wyprawka” uczniowie mogą już podczas wakacji kupować podręczniki dla przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Podręczniki szkolne prosimy kupować na imienną fakturę Vat, gdyż jest możliwość ich refundacji.

Na imiennej fakturze Vat musi być podany autor, tytuł i cena podręcznika.

Zakupu podręczników prosimy dokonywać po lekcji z nauczycielem przedmiotu.