Drukuj

Powtórka z historii sztuki- zajęcia dla maturzystów

 

 

 
Wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów, MOCAK przygotował cykl ośmiu spotkań online, podczas których pomożemy uporządkować wiedzę, poznać sztukę najnowszą, powtórzyć najważniejsze informacje oraz nauczyć się skutecznie rozwiązywać zadania na egzaminie dojrzałości z historii sztuki.

W drugiej części cyklu omówimy najważniejsze zjawiska w sztukach wizualnych drugiej połowy XX i początków XXI wieku. Trwające około 90 minut spotkania odbędą się w każdą sobotę kwietnia 2021 roku w godzinach 15–16.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie tegorocznych maturzystów i maturzystki.

3.4.2021, godz. 15–16.30
Koniec II wojny światowej zapoczątkował nowy rozdział w historii sztuki. Artyści i artystki, chcąc odnaleźć się w nowej rzeczywistości, rozpoczęli eksperymenty, poszukiwania formalne. Pojawiły się też nowe tematy, przede wszystkim trauma wojny, która dotknęła całe pokolenia. Jednocześnie zaistniało społeczne i polityczne zapotrzebowanie na sztukę współtworzącą nowy porządek i niosącą otuchę. Na spotkaniu skupimy się na światowej scenie artystycznej i wyzwaniach, które stanęły przed artystami i artystkami w powojennej rzeczywistości. Omówimy między innymi późne realizacje Le Corbusiera, eksperymenty malarskie Jacksona Pollocka oraz rzeźby Alberta Giacomettiego.

10.4.2021, godz. 15–16.30
Poszukiwania nowych form ekspresji, które rozpoczęły się po II wojnie światowej, doprowadziły artystów i artystki do redefinicji procesu tworzenia, roli artysty i dzieł sztuki. Figura twórcy zaczęła przybierać różne wymiary: demiurga, ale też błazna czy biznesmena. Zmieniający się świat stanął przed nowymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatyczne i globalizacja. To wpłynęło na sztukę tego okresu, która chętnie korzystała też z najnowszych zdobyczy technologicznych. Na spotkaniu omówimy zagadnienia z zakresu land artu, konceptualizmu i pop-artu. Będziemy rozmawiać o interwencjach Jeanne-Claude i Christa, rozważaniach Josepha Kosutha oraz działalności Andy’ego Warhola.

17.4.2021, godz. 15–16.30
Powojenną sztukę polską zaczęli kształtować artyści i artystki wykształceni jeszcze w latach 20. i 30., stąd widoczna jest kontynuacja niektórych zapoczątkowanych wówczas nurtów i motywów. Przemiany zachodzące w społeczeństwie i polityce odcisnęły jednak piętno na twórczości wielu twórców i twórczyń. Sztuka tego czasu opowiada powojenną rzeczywistość, eksperymentuje z formą i próbuje odpowiadać na pytania o ludzką egzystencję. W oficjalnej doktrynie socrealizmu artyści i artystki poszukiwali przestrzeni dla siebie. Efektem tych poszukiwań były nieoczekiwane formuły i nowatorskie rozwiązania. Podczas wykładu przyjrzymy się dziełom takich artystów jak Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski i Wojciech Fangor.

24.4.2021, godz. 15–16.30
Rok 1989 i czas transformacji ustrojowej w kraju przyniosły wiele nowych trendów w sztuce. Nowa rzeczywistość otwierała możliwości, które nie były dostępne dla poprzednich pokoleń: swobodne podróże, studia za granicą czy nowe mechanizmy finansowania sztuki. Jednocześnie czas przemiany politycznej/przejścia między systemami obfitował w absurdy i odznaczał się wyjątkowym kolorytem, co stanowiło częste źródło inspiracji. Na ostatnim spotkaniu z cyklu omówimy między innymi działalność grupy Ładnie, Katarzyny Kozyry i Pawła Althamera.


Zajęcia składają się z dwóch 45-minutowych części z 10-minutową przerwą. Prowadzone będą na platformie Zoom. Spotkania odbywają się w kameralnych grupach. 

Więcej informacji tutaj.